Złocieniec
5 marca 2019
Grzybobranie
5 marca 2019
Pokaż wszystkie

Drawski Park Krajobrazowy

Około 20 kilometrów od naszego ośrodka znajduje się Drawski Park Krajobrazowy. Został on utworzony w celu ochrony najcenniejszego pod względem przyrodniczym, kulturowym, historycznym i krajobrazowym fragmentu Pojezierza Drawskiego.

Najlepszym sposobem zwiedzenia Parku jest wędrówka piesza trasami czterech wyznaczonych szlaków turystycznych:
szlak jezior, prowadzący ze Złocieńca do Strzeszyna, prezentujący większe jeziora Parku, oznakowany jako zielony,
szlak leśno-widokowy (solny), prowadzący z Połczyna Zdroju do Czaplinka, poprzez najatrakcyjniejsze fragmenty widokowe i kompleksy lasów bukowych, oznakowany jako czerwony,
szlak leśny (Szwajcarii Połczyńskiej), prowadzący z Połczyna Zdroju do Czaplinka, zapoznający zwiedzającego z południowo-wschodnimi fragmentami Parku o krajobrazie przypominającym górski, oznakowany jako niebieski,
szlak przyrodniczy, prowadzący ze Złocieńca do Połczyna Zdroju, prezentujący najcenniejsze rezerwaty Parku, oznakowany jako czarny.

Miłośnikom turystyki rowerowej polecamy ścieżki rowerowe poprowadzone głównie drogami podrzędnymi (utwardzone nawierzchnie), zaś miłośnikom kajakarstwa szlak wodny rzeką Drawą im. Ks. Kardynała Karola Wojtyły.

Na krajobraz parku najbardziej wpływa ukształtowanie terenu jak również występowanie wielu jezior, licznych rzek, małych potoków, źródlisk, mokradeł, torfowisk i lasów, bogactwo ekosystemów w niewielkim stopniu przekształconych przez człowieka oraz występowanie wielu rzadko spotkanych gatunków roślin i zwierząt.

Ogromna atrakcją parku są liczne jeziora (jest ich ponad 30). Największym spośród nich i drugim co do głębokości w Polsce, jest jezioro Drawsko. Do większych jezior Parku należą również: Komorze , Siecino, Wilczkowo, Żerdno i Krosino.

Park odznacza się także bogactwem szaty roślinnej i świata zwierzęcego. Możemy tu spotkać gatunki charakterystyczne dla roślinności atlantyckiej, arktycznej, borealnej, górskiej i południowej. W parku tym występuje ponad 40 gatunków objętych ochroną prawną, m. in.: wawrzynka wilczełyko, rosiczki okrągłolistnej, pośredniej i długolistnej, storczyka plamistego, krwistego, szerokolistnego i Traunsteinera, paprotki zwyczajnej, wiciokrzewu pomorskiego, lilii złotogłów i kopytnika pospolitego.

Duże zróżnicowanie roślinności Parku stwarza dobre warunki dla wielu gatunków zwierząt. W jeziorach i rzekach występuje przeszło 30 gatunków ryb. Obszary wokół jezior sprzyjają bytowaniu wielu gatunków ptaków, szczególnie wodno-błotnych. Spotyka się tu często: łabędzie, perkozy, kaczki, żurawie, czaple i kormorany. Rozległe kompleksy leśne są ostoją dla ptaków drapieżnych, m. in. bielika, kani rudej i orlika krzykliwego. Spośród ssaków, na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego licznie występuje bóbr.

Na terenie parku znajduje się około 300 pomników przyrody. Są to najczęściej, odznaczające się sędziwym wiekiem i pięknym pokrojem: dęby, buki, lipy, klony i graby. Największy z nich to buk o obwodzie ok. 9 m znajdujący się na wyspie Bielawie położonej na jeziorze Drawsko.

Ponadto w granicach Drawskiego Parku Krajobrazowego znajduje się wiele obiektów kulturowych. Należą do nich takich jak: zabytkowe i wiejskie parki, stare cmentarze, kościoły, pałace itp.

Warunki przyrodnicze, nagromadzenie interesujących obiektów kulturowych oraz urozmaicony i w małym stopniu zmieniony krajobraz, czynią teren Parku atrakcyjnym obszarem pod względem turystycznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych (e-mail) przez Administratora (Właściciela Ośrodka) w celu wysyłki ofert własnych (informacji handlowej) drogą elektroniczną. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie, obowiązuje także do zmiany celu przetwarzania. "Szczegółowe zapisy odnośnie ochrony prywatności stosowanej przez Administratora znajdują się online pod adresem https://www.polubie.pl/polityka-prywatnosci/ lub po kliknięciu w przycisk "Polityka prywatności" poniżej.