REGULAMIN POBYTU
W CENTRUM REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYM ,,POLUBIE”

Szanowni Goście!

Regulamin Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Polubie” został opracowany z myślą
o bezpieczeństwie i zapewnieniu przyjemnego pobytu wszystkich Państwa, odwiedzających nasz ośrodek. Przebywanie na terenie Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowego „Polubie” jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących w nim regulaminu i zasad.

 1. Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowe ,,Polubie” jest prowadzone przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną – organizację pożytku publicznego oraz jest własnością Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
 2. Nasz ośrodek świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarty 24 godz. 7 dni w tygodniu przez cały rok dla wszystkich, którzy chcą skorzystać z wypoczynku w naszym ośrodku.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 14 i kończy w dniu wyjazdu
  o godz. 11.
 4. Cisza nocna w ośrodku obowiązuje od godz. 23 do godz. 7 dnia następnego.
 5. Osoby pragnące skorzystać z wypoczynku w naszym ośrodku prosimy o zgłoszenie się
  do recepcji w dniu przyjazdu w celu dopełnienia formalności związanych z pobytem.
 6. Kierownik ośrodka zastrzega sobie prawo odmowy zakwaterowania osób pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie lub w sposób powszechnie przyjęty za wulgarny.
 7. Osoby niezameldowane w ośrodku mogą na jego terenie odwiedzać Gości w godz. 7–23,
  po uprzednim powiadomieniu i za zgodą kierownika ośrodka, jednak w takiej sytuacji Gość ośrodka ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z tych odwiedzin.
 8. Dzieci przebywające na terenie ośrodka powinny znajdować się pod opieką rodziców
  lub dorosłych opiekunów, którzy mają obowiązek sprawowania szczególnego nadzoru nad nimi i ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 9. W trosce o najwyższą jakość wypoczynku i zdrowie naszych Gości w ośrodku obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, obejmujący teren ośrodka
  i budynki.
  (Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ((Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. Zm.1 o zakazie palenia w miejscach publicznych)).
 10. Osoby niestosujące się do zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu w pokojach i domkach letniskowych zostaną obciążone kosztami dezynfekcji pokoju/domku 11. letniskowego w wysokości 400 zł (czterysta złotych) i poproszone przez kierownika ośrodka o opuszczenie ośrodka bez prawa zwrotu poniesionych kosztów pobytu
 11. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej
  z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.
 1. Prosimy o nie wynoszenie wyposażenia pokoju/ domku letniskowego poza jego obręb
  oraz o korzystanie z tego wyposażenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Prosimy o nieużywanie w pokojach/ domkach letniskowych maszynek elektrycznych lub kuchenek gazowych, nie będących na wyposażeniu.
 1. Właściciel ośrodka oświadcza, że przekazuje każdorazowo, wedle swojej aktualnej
  na dzień najmu wiedzy, pomieszczenie/ pokój/ domek letniskowy pozbawione wad fizycznych lub prawnych. Wszelkie wady lub usterki zauważone w trakcie przekazywania lub użytkowania mienia ośrodka prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi ośrodka. Goście ośrodka są zobowiązani do pozostawienia zajmowanego pomieszczenia/ pokoju/ domku letniskowego i ich wyposażenia w stanie niepogorszonym.
 2. Na terenie ośrodka zabrania się bezwarunkowo:

– rozpalania ognia bez zgody kierownika ośrodka,

– zakłócania spokoju innych Gości przez odtwarzanie głośnej muzyki lub fajerwerki,

– zakłócania ciszy nocnej.

 1. Osoby przebywające na terenie ośrodka ponoszą odpowiedzialność materialną
  za wyrządzone i powstałe z ich winy szkody. Sprawca szkody zostanie niezwłocznie obciążony kosztami jej naprawy.
 2. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność i zobowiązani są do sprzątania nieczystości. Właściciele psów powinni wyprowadzać je na smyczy, z kagańcem i posiadać aktualną książeczkę szczepień. Zabrania się urządzania legowiska dla zwierząt w łóżkach.
 3. Parking na terenie ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym. Parkowanie pojazdów odbywa się wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu.
 4. Osoby przebywające na terenie ośrodka, w tym Goście korzystający z naszych usług, zobowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz przepisów przeciwpożarowych.

Życzymy zawsze udanego wypoczynku 🙂